جمعه ۲۸ تیر ,۱۳۹۸
۱۴:۵۲

پی‌گیر کارشناس ارزیاب متخصص گوهرسنگ‌ها در گمرک استان هستیم

[۱۱ شهریور, ۱۳۹۷]

امید جهانخواه ناظر گمرکات خراسان رضوی و مدیر گمرک مشهد:

پی‌گیر کارشناس ارزیاب متخصص گوهرسنگ‌ها در گمرک استان هستیم

حسین کوه‌زاد

با توجه به اهمیت و نقش گمرک در ورود گوهرسنگ‌ها و جواهرات به کشور، برای تسهیل ورود مواد اولیه و جلوگیری از قاچاق این کالا چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟
سیاست گمرک بر کاهش تشریفات صادرات و واردات کالا بوده و در این راستا با اتخاذ سیاست‌ها و تدوین برنامه‌های عملیاتی سعی در کاهش زمان رسیدگی به اسناد و مدارک، کاهش اسناد موردنیاز و … نموده است. سامانه جامع گمرکی دررسیدن به این هدف موفق بوده و در حال حاضر با لینک شدن با سازمان‌های هم‌جوار در خصوص صادرات کالاها، تشریفات گمرکی به کمتر از یک روز و ساعت رسیده است و در خصوص واردات مواد اولیه و مواد موردنیاز کارخانجات و خطوط تولید و همچنین کالای موردنیاز کارگاه‌های کوچک ازجمله سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی تشریفات واردات به سه روز کاهش‌یافته است.

لطفاً آماری از ورود و یا صادراتطلاجواهر نقره و گوهرسنگ‌ها از طریق گمرکات استان ارائه فرمایید؟
در پاسخ سؤال شما باید گفت در سال ۹۶، به میزان ۹۳۸ کیلو طلا، فلزات گرانبها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی به میزان ۹۳۸ کیلو و به ارزش ۲۷٫۹۹۲٫۲۰۷ دلار صادر و ۵۴۲ کیلوگرم به ارزش ۱۱٫۶۰۸ دلار بر اساس جداول زیر وارد شده است:

یکی از مشکلاتی که از سوی صادرکنندگان و واردکنندگان جواهرات و سنگ‌ها بیان می‌شود عدم وجود کارشناس ارزیاب متخصص در زمینه طلا، جواهر، نقره، فیروزه و گوهرسنگ‌ها در گمرک مشهد می‌باشد برای حل این مشکل چه اقداماتی صورت گرفته است؟
در خصوص صادرات و واردات سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی و همچنین فلزات گران‌بها و نیمه گران‌بها نیز طبق مندرجات ذیل فصل ۷۱ جدول تعرفه hs موکول به نظر بانک مرکزی است. لذا صدور و ورود هرگونه مصنوعاتطلاو نقره و سنگ‌های گران‌بها موکول به کسب نظر بانک مرکزی و اعلام ارزش کارشناس محترم بانک مرکزی است که در حال حاضر کارشناس مسئول در مشهد حضور ندارد که در این خصوص مکاتبات متعددی با بانک مرکزی از سوی نهادهای متولی ازجمله استانداری و … برای استقرار نماینده بانک مرکزی گردیده که منجر به نتیجه نشده است.

برای ایجاد تعامل با تشکل‌ها و صنوف مرتبط با گوهرسنگ‌ها و صادرکنندگان چه اقداماتی انجام‌شده است؟
جلسات منظم ماهیانه با حضور سازمان‌های هم‌جوار و تشکل‌های صادراتی و وارداتی در ستاد نظارت گمرکات استان تشکیل و نقطه نظرات آن‌ها دریافت و موضوعات مطروحه پیگیری و رفع می‌گردد.

در پایان اگر مطلب خاصی باقی‌مانده لطفاً بیان فرمایید؟
با توجه به امکانات جامع و سامانه و سامانه جامع گمرکی و همچنین پنجره واحد تجاری فرامرزی تجارت فرامرزی که توسط گمرک راه‌اندازی گردیده و درسطح تمامی گمرکات تابعه استان خراسان رضوی نیز فعال می‌باشد. امیدوارم تجار و بازرگانان استان باهمت والای خود از این امکانات استفاده نموده و مواد اولیه و ماشین‌آلات و … موردنظر صنایع استان از طریق گمرکات استان، تشریفات ترخیص آن به انجام برسد.

برچسب ها : - - -