سه شنبه ۱ بهمن ,۱۳۹۸
۲۱:۴۱

خدمات و تجارت جهانی/ نمایشگاه های بازرگانی، حمل و نقل، صنایع و ماشین آلات مواد غذایی و فن آوری های نوین ساختمان

[۱۸ مهر, ۱۳۹۴]

مترجم: مهندس زهرا پزشکی

دریافت فایل PDF (حجم: ۱۱۰ KB)

برچسب ها : - - - - - - - - - - - - - -