سه شنبه ۱ بهمن ,۱۳۹۸
۲۲:۰۰

اقتصاد خراسان/ تحریم برای صنعت، مزیت بود

[۲۲ مرداد, ۱۳۹۴]

رییس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی گفت: تحریم های اقتصادی در کنار زیانهایش برای بخش صنعت مزیت هایی به همراه داشت.
رضا حمیدی افزود: در شرایط تحریم کشور حرکت به سوی اقتصاد بدون نفت را تجربه کرد و صنایع تجربیات ارزشمندی در زمینه افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید به دست آوردند.
وی اظهار کرد: در شرایط تحریم فرهنگ صرفه جویی و کاهش قیمت تمام شده تولید در بخش صنایع در مقایسه با سال های گذشته گسترش بیشتری داشته است.
هدایت سرمایه های داخلی به سوی تولید کالاهای مورد نیاز مردم در دوران پساتحریم ضروری است و توجه بیشتر به سرمایه گذاری خارجی بویژه سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز برای تکمیل ظرفیت تولید واحدها و کمک به طرح های نیمه تمام صنعتی حایز اهمیت است
مبارزه با فساد در تمام دوایر و مقاطع، تخصیص وام با سودهای تک رقمی برای ارتقای تکنولوژی و نوآوری در صنایع، اختصاص سهم تولید از منابع یارانه ها، توجه به مشکلات محیط زیست صنایع و اصلاح قانون جریمه یک درصدی کارخانجات آلاینده را از اقدامات لازم در دروان پساتحریم می باشد

وی ادامه داد: برخی مشکلات داخلی در امور اقتصادی نظیر بوروکراسی اداری، عدم هماهنگی نهادهای دست اندرکار و برخی کارشکنی ها نیز وجود دارند که اگر برطرف نشوند تاثیر مثبت جمع بندی مذاکرات هسته ای و برداشته شدن تحریم های خارجی از بین می رود.
رییس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی تاکید کرد باید به تنوع در واردات کالا، کنترل خردمندانه و ملی گرایانه آن توجه ویژه شود وارزکشور صرف کالاهای لوکس نشده و برای خدمت به صنعت، کشاورزی و گسترش معادن هزینه گردد.
حمیدی گفت: در دوران پساتحریم باید برای توسعه صادرات و تخصیص جوایز مناسب به صادرکنندگان برنامه ریزی جامع انجام گیرد زیرا صادرکنندگان بدون کمک دولت قادر به جذب بازارهای خارجی و معرفی تولیدات خود نیستند.
وی بیان کرد: رکود بی سابقه در بازار طی ۲۰ سال اخیر کمر بخش صنعت را خم کرده است و باید برای رفع این رکود، بخش اقتصادی دولت اقدام عاجل انجام دهد.
وی افزود: کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی مخرب و ویرانگر است و واحدهای بسیار مجبور به کاهش تولید یا تعطیل شده اند.
رییس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی گفت: برای کمک به صنایع باید به واحدهای تولیدی دارای توان صادراتی کمک شود تا به ظرفیت کامل و سه نوبته کاری خود برسند و قادر به رقابت با تولیدکنندگان خارجی شوند.
حمیدی افزود: اگر میزان تولیدات مشابه خارجی را افزایش دهیم در مصرفارزصرفه جویی و به گسترش اشتغال کمک کرده ایم، لذا در این راستا باید به واحدهای بزرگ توجه بیشتری شده و سپس تاسیس واحدهای کوچک را در دستور کار قرار داد.
وی بیان کرد: با توجه به نرخ بیکاری در کشور که در خراسان رضوی به ۱۵ درصد رسیده باید به صنایع اشتغالزا بویژه پوشاک و مواد غذایی توجه بیشتری شود.
وی هدایت سرمایه های داخلی به سوی تولید کالاهای مورد نیاز مردم را در دوران پساتحریم ضروری دانست و گفت: توجه بیشتر به سرمایه گذاری خارجی بویژه سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز برای تکمیل ظرفیت تولید واحدها و کمک به طرحهای نیمه تمام صنعتی حایز اهمیت است.
به گزارس ایرنا، رییس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی افزود: به دلیل مشکلات ناشی از کاهش فروش نفت، دولت به مالیات بیشتری نیاز دارد لذا دولت به جای گرفتن مالیات بیشتر از افراد خوش حساب از جمله فعالان صنعتی باید فراریان مالیاتی را شناسایی کند و از آنان مالیات اخذ نماید.
وی مبارزه با فساد در تمام دوایر و مقاطع، تخصیص وام با سودهای تک رقمی برای ارتقای تکنولوژی و نوآوری در صنایع، اختصاص سهم تولید از منابع یارانه ها، توجه به مشکلات محیط زیست صنایع و اصلاح قانون جریمه یک درصدی کارخانجات آلاینده را از اقدامات لازم در دروان پساتحریم برشمرد.
حمیدی با بیان اینکه در دوران پساتحریم کنترل و برخورد خردمندانه و ملی گرایانه با خام فروشی مواد معدنی ضروری است افزود: مواد اولیه معدنی بسیار در داخل کشور برای صنایع داریم که به صورت خام و با ارزش افزوده اندک صادر می شود که باید برای آن برنامه ریزی شود.
هم اکنون شش هزار واحد تولیدی با سرمایه گذاری بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی ۱۹۲ هزار نفر در خراسان رضوی فعال است.

برچسب ها : - - - - - - - - -