چهارشنبه ۱ آبان ,۱۳۹۸
۰۵:۵۹

حمل و نقل / نقش بسزای تشکل های کارگری و کارفرمایی در شکوفایی و رشد اقتصادی کشور

[۱۴ تیر, ۱۳۹۴]

سید حیدر رضوی

مهندس علیرضا صالح کاشانی عنوان کرد:

نقش بسزای تشکل های کارگری و کارفرمایی در شکوفایی و رشد اقتصادی کشور

تشکل های کارگری و کارفرمایی از جمله ارکان اقتصادی جامعه مدرن امروزی به شمار می آیند که نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دارند. این تشکل ها با استفاده از قدرت چانه زنی بالا همواره می کوشند از حقوق قانونی، مدنی و مشروع اعضای خود دفاع نمایند. مهندس علیرضا صالح کاشانی، عضو هیات مدیره و خزانه دار انجمن صنفی کارفرمایان شرکت ها و موسسات حمل و نقل داخلی کالای مشهد در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن بیان مطلب فوق افزود: در ایران تشکیل انجمن های صنفی در راستای تحقق سیاست های خصوصی سازی دولت و ارجاع امور اجرایی حاکمیتی به بخش های خصوصی برپایه حقوق و آزادی های صنفی برای بهبود مشکلات اصناف ، همپای اتحادیه های صنفی ضرورت پیدا نمود . کلیت وظایف و اختیارات تشکل های صنفی مردم نهاد در بخش کارگری و کارفرمایی برگرفته از آئین نامه چگونگی تشکیل ، حدود، وظایف ، اختیارات، نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه در اجرای ماده ۱۳۱ قانون کار می باشد که در دو قسمت وظایف عام و وظایف اختصاصی تدوین گردیده است.
سهم ارزش افزوده بخش حمل و نقل جاده ای بیش از سایر بخش ها بوده و همواره بیش از ۹۰درصد ارزش افزوده بخش حمل و نقل در بخش حمل و نقل جاده ای مشاهده شده است
وی وظایف عام تصریح شده در آئین مذکور را به اجمال این گونه بیان کرد:کوشش برای استیفای حقوق صنفی و خواست های مشروع و قانونی اعضا، جمع آوری اطلاعات و بررسی و تحقیق و شناسایی مشکلات صنفی ، برنامه ریزی تامین نیازها و توسعه فعالیت ها وکوشش درجهت ارتقا بهره وری و مهارت نیروی انسانی ، آموزش و قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه و نهادهای دولتی و رسمی و ارائه مشورت به هریک ، ارتباط با تشکل ها و کانون های صنفی دیگر، ایجاد هم نوایی و هماهنگی بین اعضا، همکاری با دستگاه های اجرایی برای حسن اجرای قوانین و مقررات. انعقاد پیمان های دسته جمعی، جمع آوری ورودیه و حق عضویت و کمک داوطلبانه اعضا که عملا مشروح این وظایف بصورت عام در آئین نامه موصوف تدوین گردیده است .
وی در خصوص وظایف اختصاصی انجمن نیز خاطر نشان ساخت: با توجه به تغییرات پی در پی اساسنامه در طی دو سال اخیر و بررسی های کارشناسی لازم، وظایف اختصاصی که در اساسنامه انجمن به تصویب اداره کار رسیده است عبارتند از: ایجاد زمینه مساعد برای برقراری و تعامل با ارگان ها و نهادهای رسمی برای نیل به اهداف انجمن، ترغیب در واگذاری امور تصدی گرایانه دولتی به انجمن ، ارائه راهکارهای مناسب برای تعامل اعضا با یکدیگر و ایجاد ضوابط و روش هایی که منجر به نظم و عدالت صنفی در بین اعضا گردد ، رسیدگی و رفع اختلاف اعضا با یکدیگر یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با ایشان ، تهیه و تنظیم روش های مناسب در روابط نیروی انسانی شاغل در قالب قوانین و مقررات و تعیین نماینده در کمیته های حل اختلاف و کمیسیون های رسیدگی به تخلفات و هیات های حل اختلاف مالیاتی، استخدام مشاوران و کارشناسان برای دفاع از حقوق صنفی و همکاری موثر و همه جانبه با اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان خراسان رضوی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وانجمن ها و کانون ها برای تعامل بیشتر و قبول واگذاری و انجام امور تصدی گرایانه و نظارت مستمر بر رعایت قوانین و مقررات حمل و نقل از سوی اعضاء
مهندس کاشانی در پاسخ سوال ما پیرامون اقدام های انجام شده برای حل مشکلات گفت: در حال حاضر می توانیم مشکلات اعضا را به دو بخش کلی تقسیم نمائیم اول مشکلات درون بخشی که مرتبط با نحوه عملیات شرکت ها و موسسات حمل و نقل با سایر اعضا و همچنین صاحبان کالا و رانندگان و کلا مربوط به مسائل درونی صنف در انجام وظایف محوله است در این خصوص هیات مدیره انجمن سعی نموده است این دسته مشکلات را که بعضا نامشهود هستند رصد نموده و با اتخاذ راهکارهای اصولی منطبق با موازین و مقررات و همچنین عدالت صنفی به حل آن بپردازد. گفتنی است برخی از این مشکلات از دیرباز تاکنون بنا به اقتضائات حمل و نقلی و ساختار سنتی حمل و نقل پدید آمده است که نیازمند گذشت زمان و اصلاح تدریجی امور می باشد. در بخش دوم مشکلات به روابط کاری فی ما بین اعضا با نهادها و ارگان های دولتی و مجموعه مقررات ضوابط حاکم بر بخش حمل و نقل می باشد به زعم مدیران انجمن راه حل و یا کاهش این گونه معضلات تعامل پیوسته و موثر انجمن با بخش های دولتی در قالب نشست های مشترک و اتخاذ راهکارهای مورد قبول از سوی دو طرف است ضمن اینکه در همین راستا انجمن پیوسته سعی نموده با ارائه راهکارهای کارشناسی و مشاوره لازم در حل مشکلات اعضا با بخش های دولتی جلسات مشترک برگزار و همچنین تفاهم نامه های ارزشمندی را منعقد نماید.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان شرکت ها و موسسات داخلی کالای مشهد در پاسخ سوال دیگری در رابطه با وضعیت آینده اقتصادی کشور، با توجه به امیدواری های ایجاد شده به رفع تحریم ها و همچنین آینده شرکت حمل ونقل کالا گفت: بی تردید نقش حمل و نقل به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه در رشد و شکوفایی کشور انکار ناپذیر است بر اساس آمار و اطلاعات سهم ارزش افزوده بخش حمل و نقل از کل کشور رقم قابل توجهی بوده و روند آن در طی ده سال گذشته رو به رشد بوده است در این بین سهم ارزش افزوده بخش حمل و نقل جاده ای بیش از سایر بخش ها بوده و همواره بیش از ۹۰درصد ارزش افزوده بخش حمل و نقل در بخش حمل و نقل جاده ای مشاهده شده است.
وی در ادامه با بیان این که در پاسخ به سوال شما به جرات می توان گفت واژه امید خود خالق و آفریننده بهره وری در پهنای تاریخ زندگی انسان هاست. امید به زندگی انسان ها شور، شعف، بردباری، استقامت ودر یک کلام ایمان می بخشد. در همین راستا به نظر می رسد امیدواری های ایجاد شده در مردم به رفع تحریم ها و موانع اقتصادی خود موجب تغییر و تحول مثبت در وضعیت آینده اقتصاد کشور و همچنین کاهش پلکانی رکود حاکم بر بازار خواهد بود . اما نباید فراموش کرد که اصلاح ساختارو موانع اقتصادی واتخاذ سیاست های صحیح اقتصادی خرد و کلان در یک برنامه بلند مدت و میان مدت در بازارهای تولید، سرمایه و کارنقش اصلی و موثر را بر عهده خواهد داشت. در این میان کماکان حمل و نقل جاده ای کالا در کشور به سبب ارزانی وانعطاف پذیری در انتخاب مسیر و مقدار بار و زمان تحویل و کنترل دائمی بروی محمولات از سوی صاحبان کالا و همچنین امنیت نسبی مورد پذیرش بخش های مرتبط اقتصادی قرارمی گیرد و متناسب با فراز و فرود وضعیت اقتصادی کشور پاسخ گوی تقاضاهای خدمت خود خواهد بود اما در میان مدت می توان شاخص ها و ملاک های مثبت اقتصادی را در بخش حمل و نقل داخلی جاده ای کالا هم به موازات دیگر بخش های اقتصادی انتظار داشت .

برچسب ها : - - - - - - - - - - - -