دوشنبه ۲۷ آبان ,۱۳۹۸
۰۴:۳۵

حمل و نقل بین المللی/جایگاه حمل و نقل و ترانزیت جاده ای در جهان

[۲۸ مهر, ۱۳۹۳]

منبع: Transportation & Logistics
۲۰۳۰ (Supply Chain mamnagement Institute:SMI)
مترجم: مهندس زهرا پزشکی

حمل و نقل و کشورهای دارای بزرگترین ناوگان حمل و نقل جاده ای
طی پنج سال اخیر تعداد شرکت های حمل و نقل کشورهای برزیل، چین، هند و روسیه دو برابر گردیده است. شرکت های این چهار کشور به همراه ترکیه، مکزیک و سایر بازارهای نوظهور در لیست ۵۰۰ شرکت جهانی حمل و نقل ترانزیت جاده ای قرار دارند. بر طبق تحلیل PwC بیشترین تعداد شرکت های حمل و نقل چند ملیتی در چین قرار دارند که طی سال های آینده تعداد شرکت های حمل و نقل هند تا ۲۰%بیش از چین افزایش خواهد یافت. در واقع نفوذ این شرکت ها در بازارهای نوظهور تنها به خاطر محصولاتشان نیست بلکه به خاطر خدماتی است که آنها ارائه می دهند. چین به لحاظ حمل و نقل بین المللی در رتبه ی سوم کشورها قرار دارد و کشوری است که در بین بازارهای نوظهور و ۵۰۰ شرکت ۰٫۲۵% از سهم کل درآمد خود را به حمل و نقل جاده ای اختصاص داده است. در مقایسه آلمان تعداد کمتری شرکت حمل و نقل جاده ای دارد که همگی در حمل و نقل بین المللی و بازارهای نوظهور شرکت دارند و سهم درآمدی ۰٫۷ درصدی از کل درآمد خود را به این صنعت ارائه می دهند. با توجه به بازارهای محلی کشورهای نوظهور، نرخ رشد خدمات حمل و نقل این کشورها بیش از کشورهای پیشرفته می باشد. به طور کلی باید بیان داشت که شرکت های حمل و نقل جاده ای بازارهای نوظهور و کشورهای پیشرفته با هم مشارکت جمعی و سرمایه گذاری های مشترک دارند.

تأثیر حمل و نقل جاده ای در اقتصاد جهان
به منظور حمل و نقل و بازرگانی بین المللی کالاها به صورت جاده ای، سه کشور مکزیک، ترکیه و آفریقای جنوبی از اهمیت زیادی برخوردار می باشند. مکزیک پلی برای ارتباط حمل و نقل آمریکای جنوبی و شمالی، ترکیه پلی برای ارتباط اروپا و خاورمیانه و آفریقای جنوبی نقطه ی ورود کالا به قاره ی آفریقا خصوصاً از آسیا و آمریکا می باشد. با توجه به شاخص اجرایی LPI بانک جهانی که حوزه های گمرک، زیرسازی، حمل و نقل بین المللی، مسیریابی، پیگیری و مناسب بودن را در حمل و نقل ترانزیت پوشش می دهد، چین در رتبه ی ۲۷ هم در بین ۱۵۵ کشور که از این شاخص استفاده می کنند، قرار گرفته است. بیشترین امتیاز چین در این شاخص مربوط به کیفیت زیرسازی حمل و نقل آن بوده است. سپس آفریقای جنوبی است که در رتبه ی ۲۸ هم قرار دارد که این رتبه بیشتر به دلیل رقابت و کیفیت خدمات حمل و نقل و نیز توانایی پیگیری ارسال محموله ها می باشد.

Untitled-1

رشد ترکیه مربوط به موقعیت جغرافیایی این کشور است که کریدور ارتباطی بین اروپا و خاورمیانه به شمار می آید. با توجه به پیشرفت های اقتصادی آسیا به دلیل وجود کشورهایی مثل چین و هند، کریدورهای بازرگانی بین این نواحی و سایر قسمتهای جهان از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. هم روسیه و هم آفریقای جنوبی در صددند تا از رشد این کریدورهای حمل و نقل در آسیا نفع ببرند.

اهمیت حمل و نقل در دنیا
حمل و نقل از سه نقطه نظر جهانی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد:
۱- اساسی ترین تأثیر حمل و نقل به ظرفیت فیزیکی آن برای حمل و نقل مسافر و کالا و هزینه های مرتبط با آن مربوط می گردد. از این رو این تأثیر نهادهای اقتصادی را به عکس العمل در برابر این موضوع وا خواهد داشت.
۲- موضوع دوم اهمیت اجرایی حمل و نقل می باشد که به بهبود زمان اجرای آن به ویژه از نظر قابلیت اطمینان و همچنین کاهش خسارت و ضرر مربوط می گردد. این امر موجب استفاده ی بهتر از دارایی های حمل و نقل با سرعت بیشتر و تأخیر کمتر خواهد گردید.
۳- به لحاظ اهمیت جغرافیایی نیز دسترسی به بازار گسترده تر سبب صرفه جویی و بهبود در مقیاس تولید، توزیع و مصرف خواهد گردید. این افزایش بهره وری، دسترسی به پایگاه های بزرگتر و متنوع تر واردات (مواد خام، قطعات، انرژی یا نیروی کار) و بازارهای گسترده تر و متنوع صادرات (کالا) را به دنبال خواهد داشت. یکی دیگر از اثرات مهم جغرافیایی حمل و نقل به نفوذ آن در محل فعالیت خود بستگی دارد.

Untitled-1
آینده ی حمل و نقل در دنیا
طی ۲۰ سال اخیر، اقتصاد و قدرت سیاسی به سمت اقتصادهای نوظهور در حال حرکت می باشد. گام بزرگ توسعه ی اقتصادهای نوظهور، مضاعف شدن رشد GDP و تقاضاهای مصرف کنندگان بوده است. از طرفی برخی از مزایای رقابتی از قبیل هزینه های کارگری در حال کاهش می باشد. در حال حاضر چین نقش مهمی در بازارهای آسیا دارد. واردات کشورهای در حال توسعه از تقاضای محلی فراهم می شود. طی دهه ی گذشته، چین در بین صادرکنندگان آسیایی از بیشترین رشد بازار حمل و نقل برخوردار بوده است. به منظور رشد تقاضای حمل و نقل، می بایست روابط بازرگانی و کریدورهای جدید حمل و نقلی به وجود آیند. افزایش حجم حمل و نقل نیز نیاز به زیرسازی های مناسب حمل و نقل دارد. در حال حاضر توسعه ی دالان های بازرگانی جدید برای حمایت از بازرگانی درون آسیا و افزایش جریان تجاری بین آسیا و دیگر مناطق مانند آفریقا و آمریکای لاتین در حال انجام می باشد. به طور کلی این جریان سبب افزایش جریان حمل و نقل در بازارهای نوظهور خواهد گردید. بر اساس آمار و ارقام سازمان تجارت جهانی، ارزش پول نقد حاصل از حجم تجارت بین مناطق مختلف، از جمله شمال آمریکا، آمریکای جنوبی و مرکزی، اروپا، آفریقا، کشورهای مشترک المنافع (CIS)، خاورمیانه و آسیا در حال افزایش است. مسیرهای تجاری قدیمی از جمله شمال آمریکا به اروپا از رشد سالانه ی ۶% و از آسیا تا اروپا از رشد سالانه ی ۱۳% برخوردار می باشند. سازمان تجارت جهانی نیز راه برد برنامه ریزی حمل و نقل تا سال ۲۰۳۰ را اعلام نموده است که در شکل آمده است.

برچسب ها : - - - - - - -