دوشنبه ۲۷ آبان ,۱۳۹۸
۰۴:۴۷

گزارش/هدف، حرکت به سمت استفاده بیشتر از فناوری های نوین در ساختمان سازی است

[۱۹ شهریور, ۱۳۹۳]

مهندس اکبرزاده ابراهیمی مسئول دبیرخانه همایش فناوری های نوین صنعت ساختمان عنوان کرد:
مهندس محمد حسین اکبرزاده ابراهیمی مسئول دبیرخانه دائمی فناوری های نوین صنعت ساختمان در آغاز این گفت و گو در پاسخ سوال ما پیرامون جایگاه فناوری های نوین در ساختمان سازی، فرهنگ سازی و توسعه استفاده از فناوری های نوین در صنعت ساختمان و بهبود روش های ساخت در جهت استفاده بهینه از منابع کشور را یکی از اهداف و وظایف مهم وزارت راه و شهرسازی دانست و گفت: مسلم است که با توجه به افزایش جمعیت و استفاده بی رویه از منابع خدادادی، در آینده مشکلات فراوانی در خصوص تامین منابع و مواد خام خواهیم داشت، بنابراین بر ما واجب است تا در حفظ این منابع برای آیندگان کوشا باشیم. مسئول دبیرخانه فناوری های نوین صنعت ساختمان کشور، حرکت به سمت استفاده از این نوع فناوری های ساختمانی را تنها راه برقراری تعادل در مصرف منابع خام برشمرد و گفت: شناخت این فناوری ها، زمینه سازی برای ورود تکنولوژی های نوین به کشور و معرفی آن به جامعه مهندسی، فرهنگ سازی و همچنین فراهم کردن شرایط مساعد برای توسعه آنها، از مهم ترین وظایف وزارت راه و شهرسازی است.
وی در تشریح نحوه شکل گیری دبیرخانه دائمی فناوری های نوین صنعت ساختمان کشور نیز گفت: جرقه آغاز فعالیت این دبیرخانه سال ۸۶ زده شد. در این سال در ستاد مرکزی وزارت مسکن و شهرسازی وقت تصمیم گرفته شد تا با توجه به توانمندی استان های مختلف کشور، بخشی از وظایف وزارتخانه به آنها تفویض شود و در این بین استان خراسان رضوی با توجه به شاخصه ها و توانمندی هایی که در این رابطه داشت، وظیفه زمینه سازی و اجرای فناوری های نوین صنعت ساختمان در کشور را برعهده گرفت. استقرار دبیرخانه دائمی فناوری های نوین صنعت ساختمان در استان اولین اقدام اداره کل وقت مسکن و شهرسازی در این راستا بود.
مهندس اکبرزاده ابراهیمی فرهنگ سازی، اطلاع رسانی، آموزش و تحقیق در ارتباط با فناوری های نوین صنعت ساختمان را از جمله وظایف این دبیرخانه برشمرد و گفت: از مهمترین اقدام های دبیرخانه تاکنون، برگزاری دو مرحله همایش در سطح ملی است. این همایش ها به زعم صاحبنظران در صنعت ساخت بسیار مفید بوده است چرا که در زمان برگزاری همایش اول در سال ۱۳۸۷ کمتر از ۲۰ مورد صنایع کاربردی مبتنی بر فناوری های نوین در کشور شناسایی شد اما این آمار در زمان برگزاری دومین همایش در سال ۹۰ با توجه به نتایج آموزش ها، مقالات و سخنرانی های همایش اول، به بیش از ۲۵۰ مورد رسیده و امروز در آستانه برگزاری سومین همایش، با مراجعه به سایت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، بیش از ۴۰۰ مورد صنایع کاربردی مبتنی بر فناوری های نوین ثبت شده در کشور به چشم می خورد.
مهندس اکبرزاده ابراهیمی سپس گفت: اجرای ۲ طرح مطالعاتی با مشارکت دانشگاه فردوسی مشهد، از امور تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط این دبیرخانه است که طرح نخست تدوین شرح خدمات انجام مطالعات طرح جامع در ارتباط با صنعتی سازی و توسعه فناوری های نوین در سطح کشور با عنوان « طرح جامع صنعت و ساختمان» است که مقدمات کار و تعیین حوزه های مطالعاتی آن انجام شده است.
وی ادامه داد: با ظهور هر فناوری جدید، صنعت های موازی در تعارض و مقابله با آن فناوری جدید قرار خواهد گرفت. صنایع و مصالح سنتی همچنان موازی با فناوری های نوین در حال استفاده است اما لزوم جایگزینی این مصالح و تکنیک های نوین با مصالح سنتی از یک سو و پیشگیری از ایجاد جامعه بی کار پس از این جایگزینی، ضرورت برنامه ریزی و اقدام های مناسب دوران گذر از سنتی سازی به صنعتی سازی را نمایان می سازد.
مسئول دبیرخانه فناوری های نوین صنعت ساختمان در ادامه سخنان خود گفت: برخی از صنایع به طور ناقص وارد کشور شده و استفاده از آنها از منظر کاربردی ما را با چالش های جدی مواجه کرده است، لذا طرح مطالعاتی دوم تحت عنوان « کاربرد فناوری های نوین در کشور» باهمکاری دانشگاه فردوسی مشهد و با هدف تبیین کابرد این تکنولوژی ها برنامه ریزی شده و در حال انجام است. وی خاطرنشان کرد: از دیگر فعالیت های دبیرخانه رصد کردن تمامی فعالیت های در دست انجام در حوزه فناوری های نوین و مرتبط در کشور و دریافت اطلاعات و پردازش آنها است تا بتوانیم ضمن تجمیع تجربیات کارشناسان گوشه وکنار کشور و تهیه بانک اطلاعاتی موضوعی، سیمایی کلی در رابطه با استفاده از فناوری های نوین کشور را ارائه دهیم.

برچسب ها : - - - - - - - - -